Lotosové kvety smerujú do Vysokých Tatier

Lotosové kvety sa v rámci relaxačno-rekondičného plánu rozhodli pookriať pohľadom na Vysoké Tatry. Snáď im počasie dovolí aj fyzicky okúsiť drsnosť v tomto čase sprístupnených chodníkov a prečistiť horským jesenným vzduchom pľúca, ktoré boli podrobené ťažkým skúškam v zafajčených baroch,
v kaviarňach, v nevetraných telocvičniach a športových halách.