Pozvánka/Invitation

LOTOS CUP 2012

1. ročník gay volejbalového turnaja

12. – 13. október 2012 v Bratislave (Slovensko)

Srdečne Vás pozývame na jesenný volejbalový turnaj, ktorý má ambíciu stať sa pravidelným športovým stretnutím gay športovcov v srdci Európy. Turnaj sa uskutoční v dvoch kategóriách: B a C.

Poplatok za účasť na turnaji, v ktorom je zahrnutý registračný balíček, turnaj, občerstvenie počas turnaja a sobotná párty, je 20 eur (hráč), 10 eur (návštevník).

Vyplnený registračný formulár posielajte do 22. septembra 2012 na adresu lotoscup@lotosovekvety.sk.

Stiahnuť prihlasovací formulár Lotos Cup 2012.

Program (Podrobné materiály dostanú účastníci po registrácii.)

 

 

LOTOS CUP 2012

First launching year of the gay volleyball tournament

October 12 ˗ October 13, 2012 in Bratislava (Slovakia)

You are welcome to join our autumn volleyball tournament, which has the ambition to become a regular meeting of gay sports athletes in the heart of Europe.
The tournament will take place in two categories: B and C.

The fee for tournament is 20 € (per player) and 10 € (per visitor). This fee covers registration package, tournament including refreshment and Saturday’s party.

Your completed registration form should be sent to our email: lotoscup@lotosovekvety.sk. The deadline for receiving application forms is September 22, 2012.

Download registration form Lotos Cup 2012.

Programme (Participants will receive materials after registration.)