Športový klub LGBTI ľudí a priateľov

Najprv sme boli dvaja. Mali sme radi šport. Nebavili nás možnosti teplej komunity v Bratislave. A tak sme sa spolu vrhli na volejbal a ďalšie športy. A zistili sme, že nie sme sami…

BEH

LOTOS CUP a ĎALŠIE

Naše poslanie a princípy

  • Šport a zdravý životný štýl
  • Bezpečné prostredie
  • Dobrovoľníctvo v prospech komunity
  • Pozitívna prezentácia
  • Zlepšovanie ľudských práv

Najnovšie články