LOTOS CUP 2014 info

profilepic-01Miesto: Bratislava (Slovensko)
Čas: 17. – 19. október 2014
Tri kategórie na turnaji: A/B+, B a C.
Poplatky: 30 eur (hráč), 15 eur (návštevník),
brunch (voliteľný): 10 eur
Maximálny počet mužstiev spolu: 20
Termín registrácie:
do 30. septembra 2014
Kontakt: lotoscup@lotosovekvety.sk
Prihláška: Registration form 2014
Program: Program LOTOS CUP 2014

Poplatok zahŕňa: registračný balíček, turnaj, občerstvenie počas turnaja, sobotná párty s vyhlasovaním výsledkov a odovzdávaním cien, prehliadka mesta. Zaplatený registračný poplatok sa vracia v prípade, že sa zruší účasť do 31. júla 2014 (100 %), resp. do 31. augusta 2014 (50 %). Po 31. auguste 2014 sa zaplatené registračné poplatky nevracajú.

Organizátori ubytovanie nezabezpečujú. Vzhľadom na to, že Bratislava nie je veľké mesto, dostupnosť športovej haly, miesta konania párty, brunch-a a centra mesta je odvšadiaľ max. 45 min.

Registrácia bude platná po vyplnení registračného formulára a zaplatení registračného poplatku (detaily bankového účty dostanú účastníci mejlom).

Registrácia potrvá do 30. septembra 2014.

_______________________________________________________________________________

profilepic-01Place: Bratislava (Slovakia)
Date: October 17 October 19, 2014
Categories/Levels: A/B+, B– and C.
Fees: 30 EUR (player), 15 EUR (visitor),
brunch (optional): 10 EUR
Maximum number of teams alltogether: 20
Registration deadline: September 30, 2014
Contact: lotoscup@lotosovekvety.sk
Registration: Registration form 2014
Program: Programme LOTOS CUP 2014

The fee includes: registration package, tournament, refreshments during the tournament, Saturday party with an award ceremony, city tour.

Registration fee refunded: if participant cancels participation until July 31, 2014 (100 %), cancelled to August 31, 2014 (50 %). Payed registration fees canceled past the August 31, 2014 will not be refunded!

The organizers do not provide accommodation. Given the fact that Bratislava is not a big city, the availability of the sports hall, the venue of the party, brunch-restaurant and a town center is accessible from everywhere max. to 45 min.

Registration is valid after completing the registration form and paying of the registration fee (bank transfer details will be sent by e-mail).

Registration is open until September 30, 2014.