LOTOS CUP BRATISLAVA 2015

LCMiesto: Bratislava (Slovensko)
Čas: 16. – 18. október 2015

Volejbal
Tri kategórie na turnaji: A/B+, B a C.
Poplatky: 30 eur (hráč), 10 eur (návštevník),
brunch (voliteľný): 10 eur
Registration form 2015 VOLLEYBALL

Florbal
Poplatky: 80 eur (tím), 10 eur (návštevník),
brunch (voliteľný): 10 eur
Registration form 2015 FLOORBALL

Termín registrácie: do 10. októbra 2015
Kontakt: lotoscup@lotosovekvety.sk
Program: Program LOTOS CUP 2015

Poplatok zahŕňa: registračný balíček, turnaj, občerstvenie počas turnaja, sobotná párty s vyhlasovaním výsledkov a odovzdávaním cien. Zaplatený registračný poplatok sa nevracia.

Organizátori ubytovanie nezabezpečujú. Vzhľadom na to, že Bratislava nie je veľké mesto, dostupnosť športovej haly, miesta konania párty, brunch-a a centra mesta je odvšadiaľ max. 45 min.

Registrácia bude platná po vyplnení registračného formulára a zaplatení registračného poplatku (detaily bankového účty dostanú účastníci mejlom).

Registrácia potrvá do 10. októbra 2015.

_______________________________________________________________________________

LCPlace: Bratislava (Slovakia)
Date: October 16 October 18, 2015

Volleyball
Categories/Levels: A/B+, B– and C.
Fees: 30 EUR (player), 10 EUR (visitor),
brunch (optional): 10 EUR
Registration form 2015 VOLLEYBALL

Floorball
Fees: 80 EUR (team), 10 EUR (visitor),
brunch (optional): 10 EUR
Registration form 2015 FLOORBALL

Registration deadline: October 10, 2015
Contact: lotoscup@lotosovekvety.sk
Program: Programme LOTOS CUP 2015

The fee includes: registration package, tournament, refreshments during the tournament, Saturday party with an award ceremony.

Payed registration fee will not be refunded!

The organizers do not provide accommodation. Given the fact that Bratislava is not a big city, the availability of the sports hall, the venue of the party, brunch-restaurant and a town center is accessible from everywhere max. to 45 min.

Registration is valid after completing the registration form and paying of the registration fee (bank transfer details will be sent by e-mail).

Registration is open until October 10, 2015.