Kontakt

Športový klub Lotosové kvety, občianske združenie
Jankolova 4, 851 03 Bratislava
IČO: 42263492
info@lotosovekvety.sk

fb: LotosoveKvety
insta: @lotosovekvety

Bankové spojenie

IBAN: SK28 8330 0000 0027 0090 6195
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

V prípade, ak sa rozhodnete podporiť našu činnosť finančným darom alebo pravidelným príspevkom, ďakujeme!
Do správy pre príjemcu / účelu platby prosím uveďte
„Dar na cinnost OZ“.