Úvod

Sme občianske združenie, ktorého primárnym cieľom je vypĺňať voľný čas športovými aktivitami LGBT+ naladeným ľudom. V súčasnosti sa pravidelne stretávame na tréningoch volejbalu, florbalu a behu. Stále hľadáme nových členov a preto šírime aj osvetu v spoločnosti.

Pridaj sa k nám

Ak si sa po úvodných slovách dočítal až sem, radi ťa pozývame zašportovať si na akomkoľvek tréningu spolu s nami. Na začiatok nám stačí napísať, nemusíš nič vypĺňať ani registrovať sa.

Podporujeme toleranciu a vzájomný rešpekt, odbúravanie stereotypov, vzájomné učenie, výmenu skúseností a zručností. Privítame sporadických i pravidelných záujemcov. Členstvo nie je povinné, iba výhodné.

Podporujeme toleranciu a vzájomný rešpekt, odbúravanie stereotypov, vzájomné učenie, výmenu skúseností a zručností.

Bezpečné tréningové prostredie pre všetkých a priateľská atmosféra na ihrisku aj v šatniach.

Členstvo v klube

Členovia v klube majú viaceré finančné a účastnícke benefity. Členstvo je však dobrovoľné.

Štruktúra klubu

Klub má podľa stanov Športového klubu Lotosové kvety túto štruktúru:

1. Členská schôdza

V členskej schôdzi sú zastúpení všetci členovia klubu, ktorí odovzdali prihlášku a zaplatili členský poplatok.

2. Výkonný výbor

Výbor pozostávajúci z troch členov volených členskou schôdzou:

Predseda

Ľubomír Lábaj

Podpredsedovia

Branislav Fidler
Ivan Tarapčík

3. Kontrolný orgán

Revízor

Gabriel Lörincz

Partneri