Halový volejbal

Tréningy
005PONDELOK 20.00  21.30 hod.
tréning, hra

STREDA 20.00  21.30 hod.
TRÉNING, hra

Záujemcovia o volejbal sa informujte na info@lotosovekvety.sk.
Poplatok za telocvičňu (tréning) pre nečlena: 3 eurá.