LOTOS CUP BRATISLAVA 2017

Lotos_cup_2017_1Miesto: Bratislava (Slovensko)
Čas: 04. november 2017

Volejbal
Tri kategórie na turnaji: A/B+, B a C.
Poplatky: 30 eur (hráč), 10 eur (návštevník),
Registration form 2017 VOLLEYBALL

Florbal
Registration form 2017 FLOORBALL

Termín registrácie: do 25. októbra 2017
Kontakt: lotoscup@lotosovekvety.sk

Poplatok zahŕňa: registračný balíček, turnaj, občerstvenie počas turnaja, sobotná párty s vyhlasovaním výsledkov a odovzdávaním cien. Zaplatený registračný poplatok sa nevracia.

Organizátori ubytovanie nezabezpečujú. Vzhľadom na to, že Bratislava nie je veľké mesto, dostupnosť športovej haly, miesta konania párty a centra mesta je odvšadiaľ max. 45 min.

Registrácia bude platná po vyplnení registračného formulára a zaplatení registračného poplatku (detaily bankového účty dostanú účastníci mejlom).
_____________________________________________________________________________
Lotos_cup_2017_1Place: Bratislava (Slovakia)
Date: November 04, 2017

Volleyball
Categories/Levels: A/B+, B– and C.
Fees: 30 EUR (player), 10 EUR (visitor),
Registration form 2017 VOLLEYBALL

Floorball
Registration form 2017 FLOORBALL

Registration deadline: October 25, 2017
Contact: lotoscup@lotosovekvety.sk

The fee includes: registration package, tournament, refreshments during the tournament, Saturday party with an award ceremony.

Payed registration fee will not be refunded!

The organizers do not provide accommodation. Given the fact that Bratislava is not a big city, the availability of the sports hall, the venue of the party and a town center is accessible from everywhere max. to 45 min.

Registration is valid after completing the registration form and paying of the registration fee (bank transfer details will be sent by e-mail).