LOTOS CUP 2013: výsledky/results

Kategória C
1.
2.
3.

Kategória B-1.
2.
3.

kategória B+
1.
2.
3.