LOTOS CUP 2013: info

lotos_cup_2013_ba_fb_profilepic2-01Miesto: Bratislava (Slovensko)
Čas: 11. – 13. október 2013
Tri kategórie na turnaji: B+, B a C.
Poplatky: 30 eur (hráč), 15 eur (návštevník),
brunch (voliteľný): 10 eur
Maximálny počet mužstiev spolu: 18
Termín registrácie: do 20. septembra 2013
Kontakt: lotoscup@lotosovekvety.sk
Prihláška: Registration form 2013
Program: Program LOTOS CUP 2013

REZERVUJTE SI MIESTO UŽ DNES!

 

Poplatok zahŕňa: registračný balíček, turnaj, bohaté občerstvenie počas turnaja, sobotná párty s vyhlasovaním výsledkov a odovzdávaním cien, prehliadka mesta (účasť nahlásiť vopred – označiť v registračnom formulári). Zaplatený registračný poplatok sa vracia v prípade, že sa zruší účasť do 20. júla 2013 (100 %), resp. do 20. augusta 2013 (50 %). Po 20. auguste 2013 sa zaplatené registračné poplatky nevracajú.

Organizátori ubytovanie nezabezpečujú. Vzhľadom na to, že Bratislava nie je veľké mesto, dostupnosť športovej haly, miesta konania párty, brunch-a a centra mesta je odvšadiaľ max. 45 min.

Vyplnený registračný formulár posielajte do 20. septembra 2013 na adresu lotoscup@lotosovekvety.sk. Následne Vám pošleme údaje potrebné pri úhrade registračného poplatku.

Registrácia bude platná po vyplnení registračného formulára a zaplatení registračného poplatku, ale účasť na turnaji si Váš tím môže rezervovať už skôr.
_________________________________________________________________

lotos_cup_2013_ba_fb_profilepic2-01Place: Bratislava (Slovakia)
Date: October 11 October 13, 2013
Categories/Levels: B+, B– and C.
Fees: 30 EUR (player), 15 EUR (visitor),
brunch (optional): 10 EUR
Maximum number of teams alltogether: 18
Registration deadline: September 20, 2013
Contakt: lotoscup@lotosovekvety.sk
Application: Registration form 2013
Programme: Programme LOTOS CUP 2013

MAKE YOUR RESERVATION TODAY!

 The fee includes: registration package, tournament, refreshments during the tournament, Saturday party with and announcement of the results and award ceremony, City tour (participation ordered in advance – check the registration form).

Registration fee refunded: if participant cancels participation until July 20, 2013 (100 %), cancelled to August 20, 2013 (50 %). Payed registration fees canceled past the August 20, 2013 will not be refunded!

The organizers do not provide accommodation. Given the fact that Bratislava is not a big city, the availability of the sports hall, the venue of the party, brunch-restaurant and a town center is accessible from everywhere max. to 45 min.

Send the completed registration form until September 20, 2013 to this address lotoscup@lotosovekvety.sk. Then you receive information about payment.

Registration will be valid after completing the registration form and paying the registration fee, but your team can book the participation in the tournament in advance.