Prvý ročník gay volejbalového turnaja je za nami

LOTOS CUP 2012 je za nami

ĎAKUJEME VŠETKÝM ZA ÚČASŤ. Boli ste úžasní a máme z toho dobrý pocit. Všetky Vaše komentáre či pripomienky sú vítané. A ŠPECIÁLNE POĎAKOVANIE našim sponzorom Jarkovi P., Marekovi z PIZZA MIZZA, Marečkovi M., Jankovi z HSC a našim dobrovoľníkom: Karčimu, Zuzke, Katke, Vojtovi a hviezde turnaja Ms. Kelišovej!!! Tešíme sa na fotky od Miška Huštatyho a Jakuba Gulyása.


LOTOS CUP 2012 is over

THANK YOU ALL FOR PARTICIPATIONS!!! You were amazing and we have a good feeling about it. All your comments are welcome. SPECIAL THANK YOU goes to our sponsors Jarko P., Marek from PIZZA MIZZA, Marek M., Janko from HSC and all our amazing volunteers: Karči, Zuzka, Katka, Vojto and the Queen of the Night Kelišová!!! Looking forward to the photos from Miško Huštaty and Jakub Gulyás.


Výsledky turnaja./Results of tournament.