LOTOS CUP 2018

44DD6A7A-D8D4-4C9E-8A9F-1AA9D9F73495Miesto: Bratislava (Slovensko)
Čas: 13. október 2018

Volejbal
Tri kategórie na turnaji: A/B+, B a C.
Poplatky: 35 eur (hráč), 10 eur (návštevník),
Registration form 2018 VOLLEYBALL

Florbal
Registration form 2018 FLOORBALL

Termín registrácie: do 1. októbra 2018
Kontakt: info@lotosovekvety.sk

Poplatok zahŕňa: registračný balíček, turnaj, občerstvenie počas turnaja, sobotná párty s vyhlasovaním výsledkov a odovzdávaním cien. Zaplatený registračný poplatok sa nevracia.

Organizátori ubytovanie nezabezpečujú. Vzhľadom na to, že Bratislava nie je veľké mesto, dostupnosť športovej haly, miesta konania párty a centra mesta je odvšadiaľ max. 45 min.

Registrácia bude platná po vyplnení registračného formulára a zaplatení registračného poplatku (detaily bankového účty dostanú účastníci mejlom).


44DD6A7A-D8D4-4C9E-8A9F-1AA9D9F73495
Place: Bratislava (Slovakia)
Date: October 132018

Volleyball
Categories/Levels: A/B+, B– and C.
Fees: 35 EUR (player), 10 EUR (visitor),
Registration form 2018 VOLLEYBALL

Floorball
Registration form 2018 FLOORBALL

Registration deadline: October 1, 2018
Contact: info@lotosovekvety.sk

The fee includes: registration package, tournament, refreshments during the tournament, Saturday party with an award ceremony.

Payed registration fee will not be refunded!

The organizers do not provide accommodation. Given the fact that Bratislava is not a big city, the availability of the sports hall, the venue of the party and a town center is accessible from everywhere max. to 45 min.

Registration is valid after completing the registration form and paying of the registration fee (bank transfer details will be sent by e-mail).