Štruktúra klubu

Na základe Stanov Športového klubu Lotosové kvety má klub nasledujúcu štruktúru:

1. Členská schôdza
V nej sú zastúpení všetci členovia klubu, ktorí odovzdali prihlášku a zaplatili členský poplatok.

2. Výkonný výbor
Výbor pozostávajúci z troch členov volených členskou schôdzou:
PREDSEDA                                                   
23353_10200291996843178_87060435_n
Ľubomír Hanigovský

 

 

 

 

 

PODPREDSEDOVIA
IMG_52190Ľubomír Lábaj

 

 

 

 

 

Miroslav Kadnár          

             

 

 

 

 

 

 

 

3. Kontrolný orgán: revízor