Športový klub LGBTI ľudí a priateľov

Najprv sme boli dvaja. Mali sme radi šport. Nebavili nás možnosti teplej komunity v Bratislave. A tak sme sa spolu vrhli na volejbal a ďalšie športy. A zistili sme, že nie sme sami…

BEH

LOTOS CUP a ĎALŠIE

Naše poslanie a princípy

  • Životný štýl: Organizujeme tréningy v kolektívnych aj individuálnych športoch, medzinárodné turnaje, a ďalšie športové či spoločenské akcie, čím podporujeme zdravší životný štýl našich hráčov a hráčok.
  • Bezpečnosť: Vytvárame inkluzívne prostredie, kde môžeme vystupovať úplne slobodne pokiaľ ide o našu sexuálnu orientáciu a rodovú identitu, ale aj ostatné danosti, a zároveň otvorene voči verejnosti.
  • Prezentácia: Šírením informácií o našich športových aktivitách a výsledkoch napomáhame k skutočnému pozitívnemu obrazu o LGBTI ľuďoch, a tým tiež k nášmu lepšiemu pochopeniu a začleneniu.
  • Dobrovoľníctvo: Všetky naše činnosti, či už ako občianske združenie alebo jednotlivci, vykonávame výhradne na dobrovoľníckej báze, bez tvorby zisku a výlučne prospech našej komunity.
  • Ľudské práva: Presadzujeme boj proti homofóbii, bifóbii, transfóbii a sexuálnemu násiliu v športovom prostredí, a zároveň zlepšovanie práv LGBTI ľudí, čo vedie k napredovaniu celej spoločnosti.

Najnovšie články